Đường sắt

Đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé "khủng" để hút khách

26/02/2022, 15:44

Đường sắt áp dụng nhiều mức giảm giá vé cho hành khách mua vé tàu Thống nhất xa ngày, cao nhất đến 40%.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đang áp dụng chính sách giảm giá vé tàu 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu. Thời gian áp dụng từ 1/3 đến 27/4 và từ 4/5 đến 31/5.

img

Đường sắt giảm giá vé cho hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu, đến 40%. Ảnh: Hành khách mua vé tàu tại ga Sài Gòn

Cụ thể, đối với hai đôi tàu khách Thống nhất SE3/4, SE7/8 hành khách mua vé cá nhân có cự ly vận chuyển trên 900km và hành khách mua vé cá nhân đôi tàu TP.HCM - Đà Nẵng SE21/SE22 có cự ly vận chuyển trên 600km, sẽ được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu.

Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5-9 ngày được giảm 5%; Từ 10-19 ngày được giảm 10%; Từ 20-29 ngày được giảm 20%; Từ 30-39 ngày được giảm 30%; Và từ 40 ngày trở lên được giảm 40%.

Hành khách khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí tương đương mức giảm giá, nhưng vé giảm 5-10% phí đổi, trả theo quy định hiện hành. Riêng với vé giảm giá từ 20% trở lên phải đổi, trả trước giờ tàu chạy 72 giờ.

Tuy nhiên, chính sách giảm giá này không áp dụng đối với các đối tượng chính sách xã hội, không áp dụng với vé mua khứ hồi. Các đối tượng này có chính sách giảm giá riêng.

Đối với các tàu khách khu đoạn, hành khách mua vé cá nhân xa ngày trên đôi tàu SNT1/SNT2 TP.HCM - Nha Trang có cự ly vận chuyển trên 300km được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé: Trước 5-9 ngày, được giảm 5%; Trước 10-19 ngày được giảm 10%; Trước 20-29 ngày được giảm 20%; Trước từ 30 ngày trở lên được giảm 30%.

Hành khách mua vé có mức giảm 5%, 10% khi đổi, trả vé sẽ chịu mức phí đổi, trả theo quy định hiện hành; Mức giảm 20%, 30% sẽ chịu phí đổi, trả tương đương mức giảm và trả trước giờ tàu chạy 72 giờ.

Hành khách mua vé tàu cá nhân đôi tàu SPT1/SPT2 TP.HCM - Phan Thiết trước 10 ngày trở lên được giảm 10% giá vé và mức phí đổi, trả theo quy định.

Các mức giảm giá vé này trên tàu khu đoạn không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4 và không áp dụng với đối tượng chính sách xã hội.

Hiện đường sắt cũng đang áp dụng chương trình giảm giá vé 50% đối với các chỗ đã định sẵn trên đoàn tàu đi các tuyến (Khi hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm 50% giá vé).

Hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên, loại chỗ ngồi mềm và giường nằm toa điều hòa không khí. Chương trình áp dụng đến 28/3/2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.