Xã hội

Những chức danh lãnh đạo nào ở Hà Nội sẽ được chọn qua thi tuyển?

18/01/2022, 17:11

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã.

img

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo

Các chức danh thi tuyển gồm: Chức danh do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm thuộc diện Ban cán sự UBND thành phố quản lý (Trưởng/Phó ban tiếp công dân, Văn phòng UBND thành phố); Sở Tư pháp (Trưởng phòng công chứng; Giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản); Sở Giáo dục và đào tạo (Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục); Sở Lao động, thương binh và xã hội (Hiệu trưởng trường trung cấp).

Chức danh do thủ trưởng sở, ban, ngành bổ nhiệm thuộc diện thí điểm thi tuyển gồm: Trưởng phòng thuộc sở; Chi cục trưởng; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở.

Các chức danh do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm sẽ tổ chức thi tuyển gồm: Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; chủ tịch UBND phường thí điểm chính quyền đô thị.

Trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố bổ nhiệm cũng sẽ thí điểm thi tuyển. Việc này nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất trình độ, năng lực kinh nghiệm để đóng góp sức lực trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2022 mỗi cơ quan thi tuyển tối thiểu 2 người (nếu có chức danh khuyết thiếu trong năm 2022). Người dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn.

Thời gian thí điểm từ tháng 1 đến hết năm 2022. Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tuyển chọn công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị thành phố.

Hiện nay, đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, phó tại các phòng, ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội có gần 10.000 người.

Ba năm gần đây, thành phố phát hiện 50 trường hợp bổ nhiệm sai sót tại các sở, ban, ngành và có tới 185 lãnh đạo quản lý các cấp vi phạm bị xem xét kỷ luật. Thực trạng trên đặt ra vấn đề về công tác cán bộ cần chặt chẽ và hoàn thiện hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.