Hàng hải

Quy định mới về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của hoa tiêu hàng hải

27/03/2024, 14:12

Từ ngày 1/4, quy định mới về việc đào tạo, cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải chính thức có hiệu lực.

Tại Thông tư 57/2023 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải có hiệu lực từ ngày 1/4, việc cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của hoa tiêu hàng hải sẽ có những điều kiện mới, cụ thể với từng trường hợp hoa tiêu dẫn tàu. 

Quy định mới về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của hoa tiêu hàng hải- Ảnh 1.

Để được cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, hoa tiêu hàng hải, phải có ít nhất 200 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 5 năm hoặc ít nhất 50 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 12 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại (Ảnh minh họa).

Theo đó, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) được cấp lại trong trường hợp bị hỏng, mất, thay đổi thông tin, hết hoặc sắp hết thời hạn sử dụng.

Trường hợp giấy chứng nhận hết hoặc sắp hết thời hạn sử dụng, để được cấp lại, thuyền viên phải đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

Theo quy định mới, với hoa tiêu hàng hải, để được cấp lại giấy chứng nhận thì phải có ít nhất 200 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 5 năm hoặc ít nhất 50 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 12 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại, được tổ chức quản lý hoa tiêu, cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận.

Riêng hoa tiêu dẫn tàu tại cảng dầu khí ngoài khơi phải có ít nhất 40 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 5 năm, hoặc ít nhất 10 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 12 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định trên thì phải thực tập ít nhất 30 lượt dưới sự giám sát của hoa tiêu chính trong vòng 3 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại, được tổ chức hoa tiêu nơi quản lý và nơi thực tập xác nhận (nơi thực tập có thể khác vùng hoạt động ghi trong giấy chứng nhận.

Đối với thuyền trưởng tự dẫn tàu, quy định mới yêu cầu thuyền trưởng phải có ít nhất 12 lượt tự dẫn tàu an toàn trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, được tổ chức quản lý, cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận

Trong khi theo quy định hiện hành (Thông tư 27/2016), để được cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải khi giấy chứng nhận hết thời hạn sử dụng, hoa tiêu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

Đồng thời, quy định chỉ yêu cầu hoa tiêu hàng hải đã đảm nhiệm chức danh phù hợp với giấy chứng nhận từ 24 tháng trở lên trong vòng 5 năm.

Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 3 tháng và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận.

Đối với thuyền trưởng tự dẫn tàu phải hoàn thành ít nhất 12 lượt tự dẫn tàu an toàn (có xác nhận của cảng vụ hàng hải khu vực) trong thời gian sử dụng giấy chứng nhận.

Để được cấp lại giấy chứng nhận, các tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu tới Cục Hàng hải VN, có thể gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cục Hàng hải VN nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải VN phải thông báo bằng văn bản chậm nhất 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.