Đăng kiểm

Thanh tra chuyên ngành Cục Đăng kiểm VN phải đáp ứng yêu cầu gì?

01/05/2024, 06:30

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục... của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành GTVT, trong đó có lĩnh vực đăng kiểm.

Theo dự thảo, công chức thanh tra chuyên ngành là công chức thuộc tổ chức tham mưu giúp việc Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Đơn vị trực thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Thanh tra chuyên ngành Cục Đăng kiểm VN phải đáp ứng yêu cầu gì?- Ảnh 1.

Công chức thanh tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm Việt Nam phải có trình độ đào tạo từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm phương tiện, luật hoặc tài chính (ảnh minh họa).

Công chức thanh tra chuyên ngành phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định Luật Thanh tra.

Ngoài ra, công chức thanh tra chuyên ngành của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam phải có trình độ đào tạo từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực: giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính.

Công chức thanh tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm Việt Nam phải có trình độ đào tạo từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm phương tiện, thiết bị giao thông vận tải hoặc một trong các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực luật, tài chính.

Dự thảo cũng quy định, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành quyết định phân công, thôi phân công công chức thanh tra chuyên ngành theo đề nghị của Trưởng bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành.

công chức được thôi phân công công chức thanh tra chuyên ngành trong trường hợp: Theo yêu cầu công tác; Thôi việc; Chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác mà không liên quan đến lĩnh vực thanh tra chuyên ngành được giao; Nghỉ hưu; Chết; Mất tích hoặc vì lý do khác mà không thể tiếp tục là công chức thanh tra chuyên ngành.

Mỗi công chức thanh tra chuyên ngành được cấp một mã số thẻ thanh tra chuyên ngành. Mã số thẻ thanh tra chuyên ngành gồm ba phần, giữa các phần có dấu gạch ngang.

Phần thứ nhất gồm một chữ cái in hoa và hai chữ số: A06. Phần thứ hai gồm các chữ cái in hoa để phân biệt cơ quan sử dụng công chức thanh tra chuyên ngành, cụ thể như sau: Cục Đường bộ Việt Nam là CĐBVN; Cục Đường sắt Việt Nam là CĐSVN; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là CĐTNĐVN; Cục Đăng kiểm Việt Nam là CĐKVN.

Phần thứ ba gồm ba chữ số, bắt đầu từ 001, là số thứ tự công chức thanh tra chuyên ngành của các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Mã số thẻ thanh tra chuyên ngành không thay đổi trong trường hợp công chức thanh tra chuyên ngành được điều động, luân chuyển trong cùng một cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành mà không thuộc trường hợp phải quyết định thôi phân công công chức thanh tra chuyên ngành.

Và thay đổi (được cấp mã số mới) trong trường hợp công chức thanh tra chuyên ngành chuyển công tác sang cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khác.

Dự thảo còn quy định thẻ thanh tra chuyên ngành bị thu hồi khi công chức thanh tra chuyên ngành có quyết định thôi phân công công chức thanh tra chuyên ngành hoặc thẻ công chức thanh tra chuyên ngành được cấp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.