Xã hội

Kéo dài niên hạn sử dụng của phương tiện đường sắt

14/12/2023, 18:58

Ngày 14/12, Chính phủ ban hành Nghị định 91 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65 (năm 2018) về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Phương tiện đường sắt hết niên hạn sử dụng được hoạt động đến hết 31/12/2030

Nghị định 91 sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 01 (năm 2022) về lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt.

Theo nghị định số 01, lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt thực hiện như sau:

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng trước ngày 31/12/2018 được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2023.

Kéo dài niên hạn sử dụng của phương tiện đường sắt tới hết 2030 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019 được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2024.

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2020 đến ngày 31/12/2025 được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2025.

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2026 không được kéo dài thời gian hoạt động.

Với Nghị định 91, lộ trình này được sửa đổi theo hướng các phương tiện hết niên hạn sử dụng theo quy định tại Nghị định này được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2030.

Phân cấp Cục Đường sắt thẩm quyền xây dựng đường ngang

Bên cạnh đó, Nghị định 91 cũng phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang từ Bộ Giao thông vận tải về Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện.

Cụ thể, đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống (Điều 12 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP), nếu đường ngang xây dựng trên đường sắt quốc gia, đường ngang công cộng xây dựng trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ, thì thẩm quyền sẽ thuộc về Cục Đường sắt Việt Nam.

Theo quy định cũ, thẩm quyền này là do Bộ Giao thông vận tải thực hiện.

Bên cạnh đó, Nghị định 91 cũng sửa đổi về hồ sơ và trình tự thực hiện chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang trong trường hợp đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống.

Theo đó, chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trên môi trường điện tử đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp gửi trên môi trường điện tử, hồ sơ đề nghị gồm bản sao điện tử của các tài liệu quy định tại điểm a khoản này và thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang phải có văn bản chấp thuận theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.