Những cây cầu nhân ái bắc nhịp yêu thương

Những cây cầu nhân ái bắc nhịp yêu thương

Những cây cầu được xây dựng từ nguồn Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cùng với đóng góp của các nhà hảo tâm đã mở ra cuộc sống mới cho người dân tại nhiều nơi trên cả nước.