Một thời đáng nhớ

Từ một cán bộ kỹ thuật, về sau là Bí thư Đảng ủy Viện Thiết kế giao thông, tôi được cử đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, rồi Bộ điều về làm công tác chính trị - UVTV Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ, tháng 7/1987 được bổ nhiệm về Báo GTVT – nay là Báo Giao thông, kế nhiệm TBT Nguyễn Văn Lâm.
Xem tiếp
Một thời đáng nhớ

Ngôi nhà giao thông