Mười hai thương nhớ

Mười hai thương nhớ

Xin mượn lời của nhà văn Vũ Bằng để nói về 12 năm tôi được làm việc ở Báo Giao thông vận tải. 12 năm không phải là thời gian...